Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
 • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Göktürk Mah. Kemerboyu No: 26 Eyüp/İstanbuladresinde mukim Mara Gülerşen’e (“Satıcı”) ait com adlı websitesi (“Site”) üzerinden ürün satın alan kişi (“Tüketici”) arasında 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca elektronik ortamda akdedilmiştir.

Satıcı ile Tüketici  tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 • Tüketici, Satıcı’dan ürün satın alarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve işbu Sözleşme’nin akdedilmesi ile ifası esnasında kendisi tarafından Satıcı’ya sunulan tüm bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; Tüketici’nin Site üzerinden online olarak sipariş verdiği ürünlerin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

 1. SATICI’YA AİT BİLGİLER
 • Ad-Soyad: Mara Gülerşen
 • Adres: Göktürk Mah. Kemerboyu No: 26 Eyüp/İstanbul
 • Telefon: +90 532 323 63 60
 • E-mail: info@maragulersen.com
 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT
 • Ürüne İlişkin Temel Bilgiler
 • Ürünün Vergiler Dahil Toplam Fiyatı
 • Teslimat: Ürünün teslimine ilişkin masraflar, Site’de belirli bir ürüne ilişkin teslimat masraflarının Satıcı’ya ait olduğu belirtilmedikçe, Tüketici’ye aittir. Ürünün teslimatı, Satıcı’nın stoklarında ürünün mevcut olması ve Tüketici tarafından ödemenin yapılmış olması şartıyla, Satıcı tarafından Site’de ilgili ürüne ilişkin olarak taahhüt edilen teslimat süresi içerisinde Tüketici’nin belirtmiş olduğu adrese yapılır. Satıcı, her halükarda ürünü sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içerisinde teslim edecektir.
 • İade Halinde Kullanılacak Taşıyıcı Firma: Tüketici’nin cayma hakkını kullanması nedeniyle ürünün iade edilecek olması halinde Tüketici iade için [____] isimli taşıyıcı firma aracılığıyla ürünü iade edecektir. Tüketici’nin bunun dışında bir firma aracılığıyla ürünü iade etmek istemesi halinde, taşımaya ilişkin masraflar kendisi tarafından karşılanır.
 • Ödeme Şekli: Kredi Kartı veya Havale
 1. CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

Tüketici ; kendisi veya kendisi tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı günden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde Tüketici  yahut Tüketici  tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı gün başlar. Tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmiş olması yeterlidir. Tüketici , cayma hakkını kullanmak için işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan formu doldurarak Satıcı’nın info@maragulersen.com adresine e-posta yoluyla iletmelidir.  

Satıcı, ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Aksi halde Tüketici, cayma hakkından feragat etmiş olur.

 

Tüketici’nin cayma hakkı Tüketici’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara uygulanmaz. Bu kapsamda, Site’de teşhir edilen hazır ürünler yerine, kişisel istekleriniz üzerine Mara Gülerşen tarafından üretilerek teslim edilen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Yukarıdaki paragrafta yazan istisnai durumlar dikkate alındığında Tüketici’nin, cayma hakkına sahip olması ve bunu kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Tüketici’yi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi Tüketici’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

 

 1. TARAFLARIN BEYAN VE TEKEFÜLLERİ
 • Tüketici , Madde 5’te belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Satıcı sipariş konusu ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itiberen 3 (üç) gün içerisinde Tüketici’ye durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde Tüketici ’ye iade eder.
 • Satıcı, ürünün Tüketici ya da Tüketici’nin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.
 • Tüketici’nin Satıcı’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan Satıcı sorumlu değildir.
 1. KİŞİSEL VERİLER

Tüketici, işbu Sözleşme kapsamında Satıcı ile bazı kişisel veriler paylaşmak durumundadır. Satıcı, bu kapsamda Tüketici’nin sağladığı kişisel verileri Site’de yer alan Aydınlatma Metni kapsamında toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Aydınlatma Metni, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğan her türlü şikayet, itirazlar ve uyuşmazlıklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Tüketici’nin ikametgahının bulunduğu yerdeki yahut Sözleşme konusu işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yönlendirilebilir.

İşbu Sözleşme, Tüketici tarafından Site üzerinden elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

EK- CAYMA FORMU

(Bu form, sadece Sözleşme’den cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurulup Satıcı’ya e-mail yahut posta aracılığıyla iletilecektir)

Ad-Soyad: Mara Gülerşen

Ad-Soyad: Mara Gülerşen

Adres: Göktürk Mah. Kemerboyu No: 26 Eyüp/İstanbul

Telefon:  +90 532 323 63 60

E-mail: info@maragulersen.com

İşbu formla, aşağıdaki malların satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

-Tüketicinin adı ve soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:

Up