Ön Bilgilendirme Formu

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Gereğince Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu, Göktürk Mah. Kemerboyu No: 26 Eyüp/İstanbul  adresinde mukim Mara Gülerşen’e (“Satıcı”) ait maragulersen.com alan adlı websitesi (“Site”) üzerinden elektronik ortamda tüketici (“Tüketici”) tarafından sipariş verilen ve nitelikleri ile satış fiyatı işbu Form’un devamında belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketici ile Satıcı arasında akdedilecek mesafeli sözleşmenin (“Sözleşme”) kurulmasından önce Tüketici’nin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereğince bilgilendirilmesidir.

 

Sözleşme konusu malın temel nitelikleri

Satıcı’nın isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri:

Ad-Soyad: Mara Gülerşen

Adres: Göktürk Mah. Kemerboyu No: 26 Eyüp/İstanbul

Telefon:  +90 532 323 63 60

E-mail: info@maragulersen.com

 

Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler ve masrafları dahil toplam fiyatı

Ödeme şekli: Kredi Kartı veya Havale

 

Teslimat: Ürünün teslimine ilişkin masraflar, Site’de belirli bir ürüne ilişkin teslimat masraflarının Satıcı’ya ait olduğu belirtilmedikçe, Tüketici’ye aittir. Ürünün teslimatı, Satıcı’nın stoklarında ürünün mevcut olması ve Tüketici tarafından ödemenin yapılmış olması şartıyla, Satıcı tarafından Site’de ilgili ürüne ilişkin olarak taahhüt edilen teslimat süresi içerisinde Tüketici’nin belirtmiş olduğu adrese yapılır. Satıcı, her halükarda ürünü sipariş tarihinden itibaren en fazla 30 (otuz) gün içerisinde teslim edecektir.

Satıcı’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri: Sözleşme konusu hizmet ile ilgili şikayetler, Satıcı’nın yukarıda belirtilen iletişim bilgileri kullanılarak yapılabilir.

 

Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri:

Ad-Soyad: Mara Gülerşen

Adres: Göktürk Mah. Kemerboyu No: 26 Eyüp/İstanbul

Telefon:  +90 532 323 63 60

E-mail: info@maragulersen.com

İadeye kullanılacak taşıyıcı firma: : Tüketici’nin cayma hakkını kullanması nedeniyle ürünün iade edilecek olması halinde Tüketici  iade için [____] isimli taşıyıcı firma aracılığıyla ürünü iade edecektir. Tüketici’nin bunun dışında bir firma aracılığıyla ürünü iade etmek istemesi halinde, taşımaya ilişkin masraflar kendisi tarafından karşılanır.

 

Cayma hakkı ve kullanımı:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri gereğince;

Tüketici; 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketici yahut tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim ettiği gün başlar. Ancak Tüketici, Sözleşme’nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süreçte de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmiş olması yeterlidir.

Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Aksi halde Tüketici cayma hakkından feragat etmiş olur.

Tüketici’nin cayma hakkı Tüketici’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara uygulanmaz. Bu kapsamda, Site’de teşhir edilen hazır ürünler yerine, kişisel istekleriniz üzerine Mara Gülerşen tarafından üretilerek teslim edilen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

Tüketici’nin cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Tüketici’yi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi Tüketici’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.

Uyuşmazlık Konusunda Başvurulabilecek Yollar

İşbu Sözleşme’den doğan her türlü şikayet, itirazlar ve uyuşmazlıklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Tüketici’nin ikametgahının bulunduğu yerdeki yahut Sözleşme konusu işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yönlendirilebilir.

Tüketici, bu formu onaylayarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında gerekli tüm ön bilgileri edindiğini ve anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Up